Administratorem danych osobowych wskazanych w powyższym formularzu jest Premium Rooms Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa (00-347) przy ul. ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 43. Dane podawane są dobrowolnie, a ich przetwarzanie odbywa się wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na kierowane za pomocą formularza zapytanie. Informujemy o przysługującym Państwu prawie dostępu do treści danych oraz prawie ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1182).