Historia Powiśla

Powiśle ma długą historię, ale słońce uśmiecha się tu do Warszawy i Warszawian dopiero od niedawna. Tereny zalewowe Wisły poniżej skarpy Starówki były przez wieki wstydliwą częścią miasta. Porty rzeczne, magazyny, koczowiska miejskiej biedoty nie przysparzają splendoru żadnemu miastu. A Powiśle… wystarczy przypomnieć spacer Stanisława Wokulskiego po dzielnicy, jaki zawdzięczamy Bolesławowi Prusowi, żeby zrozumieć historyczne kompleksy tego miejsca. Powiśle było dzielnicą biedy i złej sławy. Dopiero powojenna odbudowa zabliźniła dawne wstydliwe niedostatki i popowstańcze morze ruin.

Najlepsze dni Powiśla to zaledwie ostatnie dwie dekady. Bulwary nadwiślańskie nareszcie są dumą mieszkańców stolicy i cieszą coraz liczniejszych turystów. Pływające bary i restauracje na statkach i rzecznych barkach zastąpiły galary piaskarzy, tratwy flisaków i stworzyły nowy koloryt. Odszedł świat  retmanów, marynarzy, rzecznych dokerów, tragarzy, woźniców, rybaków, portowych rzezimieszków i sprzedajnych kobiet, a wybudowanie właśnie tutaj Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego i otwarcie Centrum Nauki Kopernik rozpoczęło nową erę Powiśla. Tu się teraz bywa! Sąsiedztwo Pałacu Prezydenckiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Muzeum Fryderyka Chopina, teatru Ateneum, najpiękniejszych mostów stolicy jest doskonałą ramą najmodniejszej dzielnicy miasta. To właśnie dlatego zamieszkała tu Warszawska Syrenka. Mamy nadzieję, że nasz hotel z restauracją sympatycznie wpisuje się w tę fantastyczną przestrzeń. Wschód słońca nad Warszawą stąd właśnie wygląda najpiękniej.